ಮಂಜು ಕರಗುವ ಮುನ್ನ ಬಂದು ಮಂಜಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತಿರಿ ! ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ !

Monday, 30 January 2012

ಒಲವೇ ಛಲವೇ...!


2 comments:

  1. ಮಂಜು........
    ಚನ್ನಾಗಿದೆ.........

    ಮಂಜು ಕರಗುವ ಮುನ್ನ.....
    ಮೂಡುವ ಹೊನ್ನ ಕಿರಣದಂತೆ!

    ReplyDelete