ಮಂಜು ಕರಗುವ ಮುನ್ನ ಬಂದು ಮಂಜಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತಿರಿ ! ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ !

Monday, 14 February 2011

ಅನಿಸುತ್ತೆ ..!

ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು 

Thursday, 10 February 2011

ಮರೀಚಿಕೆ...!

"ಮಂಜು ಕರಗುವ ಮುನ್ನ" ಕವನ ಸಂಕಲನದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಣಯಗಳೊಂದಿಗೆ "ಮರೀಚಿಕೆಯ ಬೆನ್ನೇರಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದೆ ಒಲವ ಪಯಣ" ಎಂದಿನಂತೆ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ನಿಮ್ಮ "ಮರೀಚಿಕೆ" ಯನ್ನ