ಮಂಜು ಕರಗುವ ಮುನ್ನ ಬಂದು ಮಂಜಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತಿರಿ ! ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ !

Wednesday, 29 December 2010

"ಹುಟ್ಟು-ಸಾವು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲಾ
ಅವರೆಡರ ನಡುವಿನ ಸಾಧನೆ ಮುಖ್ಯ
ಏಕಂದ್ರೆ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಾವಿಲ್ಲ !"


Tuesday, 7 December 2010

ಮಂಜು ಬರೀ ಲವ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕವನ ಬರಿತಾನೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು 
ಆರ್ಕುಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಅವರ ಮಾತು ಹುಸಿ ಮಾಡೋಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 
"ಜೀವದಾತೆ" ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೀನಿ ಓದಿ... !
Wednesday, 1 December 2010