ಮಂಜು ಕರಗುವ ಮುನ್ನ ಬಂದು ಮಂಜಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತಿರಿ ! ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ !

Wednesday, 16 March 2011

Monday, 7 March 2011

ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲ ..!

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಷಯಗಳು

Tuesday, 1 March 2011

ಬೆಣ್ಣೆ ಹುಡುಗ...!

ನನ್ನ ಕವನಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಮಾಡೆಲ್ "ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಓದಿ" ಓವರ್ ಅನಿಸಿದರೆ ಸುಮ್ನೆ ಅರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ