ಮಂಜು ಕರಗುವ ಮುನ್ನ ಬಂದು ಮಂಜಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತಿರಿ ! ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ !

Tuesday, 2 November 2010

ಜನ್ಮ ಭೂಮಿ...!

ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಓದುಗ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ತ  ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗಿಗರಿಗೆ  ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು

4 comments: