ಮಂಜು ಕರಗುವ ಮುನ್ನ ಬಂದು ಮಂಜಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತಿರಿ ! ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ !

Wednesday, 16 June 2010

ನಾನಾದರೆ !

2 comments:

  1. ಕದಿಯಲಾರದ ಕನಸು ....ಬರೆಯಲಾಗದ ಕವಿತೆ....ಚಿಕ್ಕ ಮತ್ತು ಚೊಕ್ಕ ಸಾಲುಗಳು.....ಅರ್ಥಭರಿತ ಭಾವನೆ...ನೈಸ್ ಮಂಜು

    ReplyDelete