ಮಂಜು ಕರಗುವ ಮುನ್ನ ಬಂದು ಮಂಜಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತಿರಿ ! ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ !

Wednesday, 16 June 2010

ಬಿಗಿದಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೆಯನ್ನ !

1 comment:

  1. ಪರಸ್ಪರ ಸಮ್ಮತಿಸಿ ಒಮ್ಮತಿಸಿ ಸುಡು ಜಗವನೆಲ್ಲಾ ಎನುವ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಕಣ್ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಈ ಕವನದಲ್ಲಿ.....

    ReplyDelete